Γιατί θέλουμε καλή κινητικότητα θώρακα; [μέρος 1ο]

thorax mobility in dancers

Η σύνθεση του παρακάτω άρθρου προέκυψε από συμπτώματα / διαταραχές που συναντώ συχνότερα, σε μεγάλη μερίδα ασθενών μου. Θα προσπαθήσω λοιπόν, να συνθέσω μια πλήρη εικόνα όσον αφορά τη σημασία του θώρακα σε σχέση με τα διάφορα συστήματα του οργανισμού [όπως π.χ. το μυοσκελετικό και το αναπνευστικό σύστημα].